tsm-top-banner

Thứ tư, 21/11/2018, 16:55 GMT+7

Lãi suất liên ngân hàng đang biến động trái chiều

Lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng biến động trái chiều ở các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần giảm nhẹ, trong khi đó kỳ hạn 1 tháng lại tăng 0,24%/năm lên mức 5,04%/năm.

lai-suat-lien-ngan-hang-dang-bien-dong-trai-chieu-tgnguoinoitieng

Báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê mới đây cho thấy, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ từ ngày 5 - 9.11 bằng VND đạt xấp xỉ 169.075 tỉ đồng, bình quân 33.815 tỉ đồng/ngày, giảm 12.452 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 114.583 tỉ đồng, bình quân 22.917 tỉ đồng/ngày, giảm 111 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. 

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (54% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (28% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 55% và 32%.

Về lãi suất, so với tuần trước đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng biến động trái chiều ở các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần giảm nhẹ lần lượt 0,02%/năm và 0,04%/năm xuống mức 4,76%/năm và 4,71%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 1 tháng lãi suất tăng 0,24%/năm lên mức 5,04%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân trong tuần cũng có xu hướng biến động trái chiều. Cụ thể, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như: qua đêm và 1 tháng tăng nhẹ lần lượt khoảng 0,01%/năm và 0,11%/năm lên mức 2,25%/năm và 2,62%/năm. Còn kỳ hạn 1 tuần lãi suất giảm 0,02%/năm xuống mức 2,28%/năm.

Về lãi suất huy động, mặt bằng lãi suất đang phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,5-7,3%/năm.

Tương tự, mặt bằng lãi suất cho vay VND lại phổ biến ở mức 6-9%/năm đối với ngắn hạn; 9 -11%/năm đối với trung và dài hạn. Trong khi đó, lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8-6%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6%/năm.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước nói rằng sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

Theo Phan Diệu/motthegioi.vn - 21/11/2018

Link nguồn: https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/tai-chinh-dau-tu-c-98/lai-suat-lien-ngan-hang-dang-bien-dong-trai-chieu-101395.html


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Xem thêm các bài viết cùng chủ đề với bài viết (phía trên):

Lãi suất liên ngân hàng đang biến động trái chiều

 

hector sp

Genli